MENU

Jadual Kerja SWM Environment Sdn. Bhd. di kawasan Majlis Daerah Labis

 

Kutipan Sisa Pepejal : a) Rumah Kediaman - 3x seminggu
    b) Premis Perniagaan - 6x Seminggu
     
Pembersihan Kawasan Perniagaan : Sapu sampah - 6x seminggu
     
Pemotongan Rumput : 2x sebulan
     
Pembersihan Parit/Longkang : 1x sebulan