MENU

Pengumuman :
Majlis Daerah Labis akan Menguatkuasa Penilaian Semula Harta bagi semua pegangan mulai 1 Julai 2016. Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta di talian 07-9256031.