MENU
  • SILA JELASKAN SEBELUM 31 MAC 2018 BAGI MENGELAKKAN DIKENAKAN DENDA 2 KALI GANDA KADAR LESEN.
  • BAGI TAHUN 2018 DAN TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA, SILA JELASKAN SEBELUM 31 MAC TAHUN SEMASA BAGI MENGELAKKAN DIKENAKAN 2 KALI GANDA KADAR LESEN.
  • BIL LESEN TIDAK AKAN DIHANTAR KEPADA TUAN/PUAN, DENGAN INI, TUAN/PUAN DIKEHENDAKI HADIR KE BAHAGIAN PELESENAN MAJLIS DAERAH LABIS DENGAN MEMBAWA RESIT LESEN YANG LAMA BAGI TUJUAN PEMBAHARUAN.