MENU

Kemudahan yang disediakan

Dari segi kemudahan infrastruktur, terdapat beberapa kemudahan dan infrastruktur yang disediakan seperti berikut :-

  • 2 kolam mandian utama berbumbung
  • 2 kolam mandian utama tidak berbumbung
  • 2 bangunan bilik persalinan dan tandas untuk lelaki dan perempuan;
  • 1 bangunan surau
  • 1 bangunan kitar semula;
  • 1 pondok pengawal keselamatan
  • 5 buah pondok rehat gazebo
  • Taman Permainan Kanak-kanak dan “Outdoor Fitness Gym”
  • Tempat letak kenderaan dan
  • Sebuah tasik buatan.

 Surau

 wakaf

 taman permainan

Laman Nadir Dan Taman Permainan

 

Konsep
“Berubat Sambil Berrekreasi“
Perubatan 
Proses penjanaan dan pemulihan untuk mengurangkan jumlah kerosakan yang merangkumi proses pembuangan dan penggantian tisu-tisu
Rekreasi
Pengisian masa terluang dengan aktiviti-aktiviti yang dapat memberikan kesegaran (refreshment) dalam bentuk aktif atau pasif.