MENU

Pindaan Cukai Tanah Kali Kelima bagi Negeri Johor akan berkuatkuasa dan pelaksanaan mulai 1 Januari 2020.