MENU

Bahagian Pentadbiran
Nama Jawatan Tel Faks Emel
Kannan A/L Louis Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Ahmad Salihin bin Nashrun Pengawal Keselamatan 0-9251781 07-9251308
Herman bin Pejar Penghantar Notis 07-9251781 07-9251308
Razak bin Mooler Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Mohamad Hizwan bin Ahmad Supa Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Bazilah binti Zaiton Pembantu Tadbir 07-9251781 07-9251308 bazilah@mdlabis.gov.my
Ibrahim bin Md Shah Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Mohamed bin Abd. Latiff Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Abdul Razak bin Mooler Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Nadhrah binti Othman Pembantu Tadbir 07-9251781 07-9251308 nadhrah@mdlabis.gov.my