MENU

Bilangan Transaksi Dalam Talian

 

Bilangan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2021

 

Bil
Aplikasi
 2021
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
15
1.5
0 0 25 12 0 0 35 24 0 0
2 Osc Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 e-Jawab 0 0 0 0 1 0.3 0 0 0 0 0 0
4 e-Latihan 3 0 23 10 8 8 17 9 0 0 0 0
5 E-Pembuat Keputusan 0 0 0 0 5 2 20 13 0 0 19 5
 Jumlah
18
1.5
23
10 39 22.3 37 32 35 24 19
5

 

Bil
Aplikasi
 2021
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
21
12
20 8 0 0 0 0 0 0 14 20
2 Osc Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 e-Jawab 0 0 2 0.2 0 0 0 0 17 7 0 0
4 e-Latihan 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0 0 0
5 E-Pembuat Keputusan 13 5 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0
 Jumlah
34
17
22
8 14 3 18 6 17 7 14
20
  • 1