MENU

 

ADUAN AWAM MAJLIS DAERAH LABIS

BAGI TAHUN 2022

BULAN
ADUAN DITERIMA
ADUAN DIAMBIL TINDAKAN
ADUAN BELUM SELESAI
JAN
22
20
1
FEB
20
17
3
MAC
45
40
5
APR
16
15
1
MEI
17
16
1
JUN
13
8
5
JUL
12
9
3
OGOS
18
13
5
SEPT
19
21
2
OKT
24
16
8
NOV
31
18
13
DIS
34
9
25

 

 

MENGELUARKAN BIL-BIL CUKAI HARTA KEPADA PEMBAYAR KADAR PADA AWAL JANUARI BAGI SETENGAH

TAHUN PERTAMA DAN AWAL JULAI BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2022

 

PENGGAL
JUMLAH BIL
JUMLAH BIL YANG DIHANTAR
PERATUS (%)
 
PENGGAL 1
 
 
14,259
 
14,259
 
100%
 
PENGGAL 2
 
 
7373
 
7373
 
100%
  • 1