MENU

ADUAN AWAM MAJLIS DAERAH LABIS

BAGI TAHUN 2014

BULAN
ADUAN DITERIMA
ADUAN DIAMBIL TINDAKAN
ADUAN BELUM SELESAI
JAN
19
19
Catatan :
Aduan yang belum diselesaikan , melibatkan peruntukan .
FEB
19
19
MAC
22
22
APR
21
21
MEI
17
17
JUN
13
13
JUL
11
11
OGOS
18
18
SEPT
18
18
OKT
17
17
NOV
26
26
DIS
18
18