MENU

Bilangan Transaksi Dalam Talian

 

Bilangan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2018

 

Bil
Aplikasi
 2018
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
14
1.4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Osc Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 e-Jawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 e-Latihan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 E-Pembuat Keputusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jumlah
19
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0