MENU

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. MDL telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat :-

terma_penggunaan_data_terbuka_kerajaan_1.0.pdf

Klik Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia untuk lihat keseluruhan data terbuka di http://www.data.gov.my/

 

Koleksi data terbuka MDL : 

laporan_statistik_lesen_mengikut_bangsa.xls

laporan_statistik_penyewa_ikut_bangsa.xls