MENU
  1. Permohonan mendapatkan lesen premis perniagaan akan diluluskan dalam masa 1 bulan jika semua kehendak dipatuhi.

  2. Memastikan Pemilik Harta menerima bil-bil cukai taksiran bagi 1/2(1) selewat-lewatnya 15 januari dan bagi 1/2(2) selewat-lewatnya 15 Julai setiap tahun.

  3. Permohonan pelan tambahan yang memenuhi syarat sebagaimana Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 akan diluluskan dalam masa sebulan.

  4. Sijil Layak Menduduki(CFO) bagi projek Perumahan akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu daripada tarikh permohonan diterima dangan syarat semua keperluan dipatuhi.

  5. Sampah akan dikutip 2 kali sehari.