MENU

Pekeliling Tahun 2011

BIL.  TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN
1. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2011
DASAR DAN PROSEDUR PELANTIKAN BEKAS TENTERA KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2011
IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI TAHUN 2011

Pekeliling Tahun 2012

BIL.  TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN
1. PEKELILING KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERJAAN TEMPATAN BILANGAN 6 TAHUN 2011
GARIS PANDUAN PENAMBAHBAIKKAN PENGELUARAN LESEN PERNIAGAAN DAN LESEN KOMPOSIT HOTEL ( PINDAAN 2011 )

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :