MENU

Lawatan Pemantauan Tapak dan Audit Teknikal MARRIS bil. 02/2017 (Daerah Segamat). Lawatan tersebut telah diketuai oleh Timbalan Pegawai Kewangan Negeri.