MENU

Tuan Setiausaha telah membuat pemantauan terhadap keadaan lampu awam seliaan MDL di Bekok. Turut hadir ialah Puan Khu Siew Fai, Timbalan Ketua WHIP MDL dan Encik Adni bin Md. Som serta Encik Zainal Alam bin Ab. Khalid Ahli Majlis MDL kawasan Bekok. Sebarang aduan dan masalah yang dikenalpasti akan diambil tindakan segera. Terima kasih.