MENU

Bahagian Pentadbiran
Nama Jawatan Tel Faks Emel
Roslan bin Masir Pengawal Keselamatan 0-9251781 07-9251308
Khairuddin Hussien bin Khalid Pemandu 07-9251781 07-9251308
Illagovan A/L Subramaniam Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Mohd Amezan bin Mohd Sahli Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Zaidi bin Zainal Abidin Pengawal Keselamatan 0-9251781 07-9251308
Mohd Zaiful bin Mohd Isa Pemandu 07-9251781 07-9251308
Adam bin Ismail Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Kannan A/L Louis Pekerja Awam 0-9251781 07-9251308
Ahmad Salihin bin Nashrun Pengawal Keselamatan 0-9251781 07-9251308
Herman bin Pejar Penghantar Notis 07-9251781 07-9251308