MENU

 Bilangan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2015


Bil
Aplikasi
 2015
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
0
0
0 0 0 0 0 0 12 9 9 8
2 E-OSC 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 20 18
3 E-Cukai 0 0 0 0 0 0 0 0 98 70 85 74
4 E-Jawab 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5 E-Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jumlah
0
0
0
0 0 0 0 0 140 100 115
100

 

Bil
Aplikasi
 2015
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
10
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 E-OSC 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 E-Cukai 250 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 E-Jawab 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 E-Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jumlah
296
100
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0