MENU

Bilangan Aplikasi Dalam Talian dari 1 Januari 2012 – 31 Disember 2012

 

Bil
Aplikasi
Bilangan
Peratus %
1
 Sistem Maklumbalas MDL
287
2
2
 OSC Dalam Talian
365
3
3
 E-Pembayaran
0
0
4
 E-Cukai
10221
93
5
 E-Borang
275
2
6
 E-Jawab
23
0
7
 E-Aduan
17
0
 
Jumlah
10888
100