MENU
Arahan Pemindahan di Lokasi Sementara bagi Kategori Perniagaan Seperti yang dinyatakan dibawah. Pemindahan berkuatkuasa bermula 01 Jun 2022 sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Diharapkan Orang awam dan Pengunjung sedia maklum berkaitan lokasi - lokasi yang dinyatakan. 
 
Tujuannya adalah untuk memberi laluan Pelaksanaan Kerja - kerja Naiktaraf Dataran Niaga labis demi keselesaan Peniaga dan Pengunjung.
 
“Dataran Niaga untuk Peniaga”
Sekian.